Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aréna

16. 5. 2012

A.T.L. ARÉNA

 mapa-batalo.png

PRAVIDLA: 

Základní:

Hrát v aréně smí hráči bez omezení věku. Pouze u hráčů mladších 18ti let je potřeba písemný souhlas od zákonného zástupce. Tento souhlas stačí přinést jednou ročně a poté se bere, jako platný až do dalšího roku, kdy se musí souhlas obnovit. Každý hráč, který se zúčastní hry v aréně je povinen dodržovat pravidla, která jsou pro tuto arénu stanovena. Před začátkem hry je o všem řádně informován, jsou mu přednesena rizika a poté podepíše formulář, který jasně udává, že každý hraje v této aréně na vlastní riziko, je si vědom níže uvedených pravidel a podmínek a hodlá je dodržovat a plnit.

 Jsou k podepisování 2 typy formulářů

Formulář hráče: je pro každého hráče, který chce hrát v aréně a obsahuje JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, KONTAKT a VLASTNORUČNÍ PODPIS. V tomto formuláři se udávají informace k osobní bezpečnosti, potvrzení dodržování pravidel a podmínek a v případě osoby mladší 18ti let i potvrzení zákonného zástupce.

Formulář řidiče: je speciálně pro řidiče. Pokud chce někdo řídit vozidla při hře, musí mít od nás dané speciální povolení. V tomto formuláři se pouze informujeme o pravidlech a podmínkách řidičů a potvrzuje se, že hráč je držitelem ŘP sk.“B“.

Podpis kteréhokoliv formuláře je závazný a každý podpisem potvrzuje, že si veškeré informace přečetl a souhlasí s nimi. Na pozdější připomínky, při vzniku problému, nebude brán zřetel.

Základní povinnosti hráče:

Hráč bez ochranných prostředků(brýle, maska) nebude vpuštěn do hry!!! Hráč je povinen respektovat rozhodnutí a pokyny „šerifů“, popřípadě členů A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s.

Síla pružin:

Aby se předešlo zbytečným poraněním, je v aréně povolena maximální síla pružiny a to podle typů zbraní:

Sekundární(pistole): Bez omezení.

Automaty: Maximálně 130 m/s

Sniper pušky: Bez omezení. Sniper zbraň musí být jasně daná sniper zbraň. Neexistuje například automat s optikou, vydávaný za sniper zbraň!

Obecné:

Hraje se na 2-4 týmy. Každý tým má svojí vlastní základnu, kterou si upraví a opevní podle potřeby. Dostane na to předem domluvený čas. Může i základnu přesunout, aby nikdo nevěděl, kde je.

Vybavení základny: 1ks vozidlo, 1ks mapa(s vyznačením celé arény, zakázané zóny a veškerých potřebných informací), 1ks vysílačka umístěná na základnu, 1ks přenosného stolu, 2ks přenosných lavic, 1ks přenosného ohniště, 1ks přenosného rámu na plachtu na uskladnění věcí, 3ks „pokladů“. Poklady musí být pověšený ve výšce, dosažitelný ze země a ne ve středu základny, nejlépe na vnějším okruhu.

Rozdělení týmu:

Pro větší reálnost musí tým obsahovat pár základních funkcí. VELITEL, MEDIC, SPOJAŘ, TECHNIK. Podle uvážení týmu, si určí sami počet hráčů s jednotlivou funkcí. Ostatní hráči jsou vojáci. Pokud někdo bude chtít převzít funkci, musí být oba hráči „živý“. Nelze přebírat funkci podle potřeby od „mrtvoly“. Pokud tedy „zemře“ třeba velitel základny a tým potřebuje další rozkazy, musí všichni čekat, než se velitel „oživí“ a bude dále fungovat.

 Speciální funkce smí vykonávat pouze zvolený hráč(hráči). Dodržování funkcí a správného předávání funkcí se takřka nedá uhlídat a proto je čistě na každém týmu, jak moc si chce hru užít a nebo jak moc si jí chce zkazit. I vzhledem k tomu, budou například velitelské funkce přidělovány na začátku hry, lidem kteří jsou známí svojí snahou pro hru a budou se snažit a starat o to, aby se pokud možno dodržovalo vše, co je potřeba. To ovšem neznamená, že během hry se nemůže velitelská funkce dostat i k jinému člověku.

Vesnice - HERNÍ

Ve hře se budou hráči často pohybovat i ve vesnici a kolem ní. Okolí vesnice bude jasně označeno varovnými tabulkami. Tato vesnice je neutrální a tudíž je zakázáno v ní střílet. Při příchodu do vesnice, si hráči odloží zbraně do připraveného stojanu a vezmou si je, až při odchodu. Zde budou i jednotlivé strany získávat další úkoly, mohou si odpočinout, zahrát poker, občerstvit se, dát si dýmku, nakoupit herní rekvizity, vylepšení základen apod. Vesničané, jsou zároveň Marshalové, tudíž s jakýmkoliv problémem je potřeba do vesnice, popřípadě informovat vesničana ve hře.

Jde nám o kvalitní hru, tudíž se nebojte obracet na jakéhokoliv herního vesničana s jakýmkoliv dotazem k objasnění pravidel ke hře.

 

VELITEL:

a.t.l.-arena---velitel.jpg
                          

Velitel základny musí být označen páskou s nápisem VELITEL v barvě svého týmu. Pásku musí nosit viditelně a je čistě na jeho vlastním uvážení, kam jí umístí.

Velitel základny udává úkoly podle domluveného scénáře a časového harmonogramu. Úkoly dostane před hrou, formou očíslovaných obálek, které postupně po splnění otevírá. Nikdy nesmí otevřít další rozkazy dříve, než splní ten, co zrovna zadal svému týmu. S velitelem komunikují ostatní velitelé a koordinují se podle potřeby. Každý velitel bojuje za svůj vlastní tým a může v případě potřeby, jít i sám do boje. Pokud chce předat funkci jinému hráči, může jí předat kdykoliv během hry, kdy je naživu. Předání funkce se potvrdí, předáním rozkazu, který nosí velitel vždy u sebe a předáním označující pásky. Předání funkce se musí jasně ohlásit předem.

 

Medic:

a.t.l.-arena---medic.jpg

 

Medic musí být označený bílou páskou s červeným křížem. Pásku musí nosit viditelně a je čistě na jeho vlastním uvážení kam jí umístí.

Má na jeden zátah 20 obvazů na vyléčení 20ti hráčů. Poté musí zpět na základnu pro doplnění zásob. Každého „mrtvého“ smí ošetřit jen 1x. Poté na něm nechá viditelně obvaz. Pokud chce předat funkci jinému hráči, může mu jí předat kdykoliv během hry, kdy je naživu a má u sebe alespoň nějaký obvaz. Předání funkce se potvrdí ve chvíli, kdy předá obvazy a pásku s křížem. Předání funkce se musí jasně ohlásit předem.

 

Spojař:

a.t.l.-arena---spojar.jpg 

Spojař musí být označen páskou s logem obálky. Pásku musí nosit viditelně a je čistě na jeho uvážení kam jí umístí.

Spojař má funkci k šíření rozkazů od velitele i k těm, kteří nejsou na příjmu PMR nebo z nějakého důvodu nemůžou rozkaz dostat. Je zároveň plnohodnotným vojákem, takže se aktivně zúčastňuje bojů a úkolů. Pokud chce předat funkci jinému hráči, může mu jí předat kdykoliv během hry, kdy je naživu. S tím mu musí předat veškeré rozkazy, které má u sebe a pásku s označením spojaře. Předání funkce se musí jasně ohlásit předem.

Technik:

a.t.l.-arena---technik.jpg

 

Technik musí být označený páskou s logem technika. Pásku musí nosit viditelně a je čistě na jeho uvážení, kam jí umístí.

Technik je určený pro plnění různých úkolů, kde se zneškodňují bomby, manipuluje se s nebezpečnými látkami popřípadě se upevňují bomby na zničení cílů. Technik musí mít u sebe ochranné prostředky, jako jsou plynová maska, popřípadě kombinéza. Musí tyto ochranné prostředky užívat pokaždé, když je to nutné. Pokud chce předat funkci jinému hráči, může mu jí předat kdykoliv během hry, kdy je naživu. S tím mu musí předat veškeré ochranné prostředky, které jako technik sebou nosí do každé akce. Předání funkce se musí jasně ohlásit předem.

Vozidla:

Každý tým má svoje vozidlo. Je označené barvou týmu a tým ho může libovolně používat k přejezdům, útokům, nebo jako krytí při přestřelkách. Je zakázáno auto jakýmkoliv nepřiměřeným způsobem ničit!

Jakékoliv svévolné porušení povede k vyloučení ze hry a v tomto případě k naúčtování 1000Kč!!!

Umírání:

Pokud je hráč zasažený, má 2x možnost být „oživen“ medicem. Třetí zásah znamená definitivní smrt a „mrtvý“ se musí jít oživit na svojí základnu, bez ohledu na to, kde zrovna je. Po jakémkoliv zásahu se jasně hlásí „MÁM“, označí se oranžovým nebo červeným šátkem nebo kloboučkem, aby ostatní věděli, že je hráč mimo. Pokud hráč dostane první zásah, musí zůstat na místě a pokud možno ležet, dokud ho medic neošetří. Po druhém zásahu odejde označený hráč na místo srazu, odkud se buď autem s ostatníma nebo pěšky vrátí na základnu, oživit se. Na základně musí počkat 15 minut, než se může vrátit do hry.

 Neovlivnitelné události:

Aréna není uzavřená oblast a tudíž v případě pohybu kolem pozemní komunikace, je nutné dbát na to, aby nedošlo k omezení projíždějících vozidel, popřípadě k poškození majetku. V případě, že uvidíte vozidlo, které nepatří do hry, zajistíte zbraň a jasně a nahlas oznámíte:“STOP HRY! AUTO!“. Hra se na daném místě přeruší na dobu, než vozidlo odjede z dostřelu a poté se hra opět rozjede oznámením:“START HRY! AUTO PRYČ!“

Dále je nutné respektovat možný pohyb civilistů. Tudíž ve chvíli, kdy uvidíte civilistu, zajistíte zbraň a jasně a nahlas oznámíte:“STOP HRY! CIVILISTA!“. Hra na daném místě se přeruší na dobu, než civilista bude z možného dostřelu a poté se hra opět rozjede oznámením:“START HRY! CIVILISTA PRYČ!“.

Obě tyto hlášení musí každý bezpodmínečně respektovat. Jakékoliv porušení povede k vyloučení ze hry!!!

Zakázaná zóna:

Zakázaná zóna je vyznačená na mapě, kterou každý tým dostane. Tato zóna je označená i kolíky. Pokud hráči uvidí kolík s oranžovou barvou, blíží se k vesnici(zakázané zóně) a musí velice opatrně střílet a musí pokaždé zvážit, jestli musí střílet. Pokud uvidí hráči kolík s červenou barvou, okamžitě zajistí zbraně a nesmí vystřelit. Je zakázáno střílet ze zakázané zóny do hracího pole. Tato zóna bude označena na noční hry oranžovými a červenými svítícími tyčinkami, umístěnými na kolíky. Oranžový kolík bude vzdálený cca 70m od vesnice nebo prvního objektu. Červený kolík bude umístěn cca 60m od vesnice popřípadě prvního objektu.

Jakékoliv porušení povede k vyloučení ze hry!!!

V zakázané zóně je i obchod na doplnění potravin a pití, popřípadě hospoda, na WC, odpočinek apod. Pokud chce hráč využít něčeho v zakázané zóně, musí nahlásit „přestávku“

První pomoc, zdravotní ošetření:

V případě jakéhokoliv zranění(i sebemenšího), má hráč dle vlastního uvážení možnost, přivolat buď „Marshala“, „medica(nosí u sebe i klasickou lékárnu)“, popřípadě nějakého hráče, který mu pomůže na základnu. Lékárna je i v každém vozidle a na každé základně.

Hráč nikdy neriskuje zdraví své či někoho jiného a vždy s rozumem reaguje na vzniklé potíže. V případě potřeby bez váhání pomůže, či si nechá pomoci!!!

Pohyb se zbraní:

Přecházet přes zakázanou zónu a vcházet do zakázané zóny se smí VŽDY pouze beze zbraně. Pokud hráč jde z nějakého důvodu do zakázané zóny, odloží zbraň na své základně do stojanu, popřípadě jí může uschovat u někoho, kdo stojí na okraji(spoluhráč, Marshal...) nebo jí může schovat někde v křoví. Přejíždět „přes“ zakázanou zónu se smí se zbraní, ale VŽDY se zajištěnou a uloženou ve vozidle, aby nebyla zbraň vidět. Pokud je nutné, přesunout se pěšky skupinově „přes“ zakázanou zónu, je nutné naložit zbraně na auto a za zónou si je zase vzít. Pokud možno, hráči se budou zakázané zóně vyhýbat.

Jakékoliv porušení povede k vyloučení ze hry!!!

Hlášení PŘESTÁVKA a KONEC PŘESTÁVKY:

Každý hráč musí sám sebe odhadnout a zvážit svoje schopnosti a vytrvalost. Protože se často bude hrát nepřetržitě i přes noc, je potřeba aby si každý hráč dokázal odpočinout. Pokud bude chtít hráč přestávku, ať už na nákup, WC, odpočinek, spánek apod. Pouze zvedne ruku a hlasitě nahlásí PŘESTÁVKA. Poté se označí, jako mrtvý a odejde z bitevního pole. Může jít kamkoliv. Pokud jde do zakázané zóny, řídí se pravidlem „Pohyb se zbraní“. Po dobu „přestávky“ nesmí nic hlásit vysílačkou o umístění nebo pohybu nepřátel.

Pokud se hráč chce vrátit do hry, dojde zpět na hrací plochu a tam pomocí vysílačky nahlásí „PŘEZDÍVKA“ KONEC PŘESTÁVKY. Sundá si označení „mrtvý“ a může se zapojit zpátky do hry.

Noční hry:

Noční hry se budou hrát na manuální zbraně, popřípadě na „nože“. Vyjímka na použití elektrických zbraní je pouze po domluvě všech a pokud to bude vyžadovat scénář. Bere se v potaz i nutné dodržování nočního klidu v okolí vesnice. Při nočních hrách se plní zcela jiné úkoly, než přes den a tyto úkoly jsou k tomu speciálně upravené.

 Pyrotechnika:

Po celou dobu je použití veškeré pyrotechniky(včetně dýmovnic) přísně zakázáno.

Jakékoliv porušení povede k vyloučení ze hry!!!

Marshalové/Vesničané:

Na plynulý průběh hry a dodržování pravidel bude dohlížet vždy několik tzv. Marshalů. Každý Marshal musí být označen reflexní vestou, aby nemohli být zaměněni za aktivní hráče. Hráči jsou povinní respektovat jejich případné pokyny a rozhodnutí. Zároveň je možné se Marshalů zeptat na dotazy ohledně hry nebo podrobností ohledně arény. Marshalové jsou ve spojení s veliteli týmů, takže v případě potřeby mohou hru takřka v pár minutách přerušit. Každý Marshal u sebe má i lékárnu k případnému ošetření hráčů.

V případě jinak zvolené hry, budou za Marshala považováni všichni herní vesničané.

Jakékoliv neuposlechnutí Marshala povede k vyloučení ze hry!!!

 Fotografové a kameramani:

V průběhu hry se mohou po aréně pohybovat fotografové a kameramani. Nejlépe je přiřadit ke každému týmu vlastního fotografa nebo kameramana. Počet fotografů a kameramanů je čistě na volbě každého týmu. Pokud není dostatečný počet na přidělení fotografů a kameramanů ke každému týmu, jsou fotografové a kameramani jednotní pro celou akci. Každý takovýto člen bude jasně označený reflexní vestou, nejlépe jiné barvy, než šerif. Kameramani a fotografové mají zakázáno podávat informace, které by mohli jakýmkoliv způsobem nahrávat danému týmu.

Afterparty:

Po ukončení akce a vyhlášení vítězů, se lidi, kteří se budou chtít afterparty zúčastnit, přesunou do Ločenic do hospody, kde se budou prohlížet fotky, sledovat videa z akce a po domluvě předem je možné zajistit i přenocování. Pokud to nebude dané jinak, hradí si jakékoliv pohoštění, na afterparty, každý sám.

Na afterparty je přísně zakázáno jakékoliv používání zbraní nebo pyrotechniky. Vše musí být již schováno! Po ukončení akce, již tým A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s. nenese odpovědnost za chování jednotlivců.

Jakékoliv porušení těchto jasných pravidel povede k vykázání z afterparty!!!

Zodpovědnost:

Tým A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s. nenese zodpovědnost za případné zranění kohokoliv z hráčů, kteří podepsáním „formuláře hráče“, hrají v této aréně na vlastní riziko.

Každý hráč je zodpovědný za své činy a rozhodnutí, čistě soukromě a v případě porušení pravidel, které podepsal, bude vše řešeno dle upozornění, popřípadě dle občanskoprávních zákonů ČR.

 Každá hra bude nahlášená na obecní úřad a na policii ČR, aby se předešlo vzniku případných problémů!!!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář